Achterstraat 5 4064 EH Varik

Projecten 

Hessel Marketing & Communicatie voert een grote variatie aan projecten en opdrachten uit. Naast de uitvoering van diverse communicatie projecten is Esther Hessel al ruim 15 jaar projectcoƶrdinator en projectleider van grotere 2-3 jarige projecten. Waarin meerdere ondernemers samen werken. Een greep uit de vele projecten:

 • SOILCOM, een Interreg North Sea project waarin wordt samengewerkt met Belgische, Deense, Duitse, Schotse en Nederlandse partijen. Na ruim 3 jaar schrijven en netwerken heeft Esther Hessel voor 80% aan de basis gestaan van dit succesvolle project over tailormade compost. 
 • Ontwikkeling van de website voor LTO Bomen en Vaste planten: www.ltobomenenvasteplanten.nl
 • Begeleiding Duurzame Boomkwekers Nederland bij opzet van samenwerking (tussen 45 kwekers!) en externe communicatie (diverse doelgroepen: website, Groenimpuls, folder, beursdeelname en organisatie symposium). 
 • Begeleiding van groep boomkwekers bij het vormgeven van duurzame boomkwekerij, bodemverbetering en plantversterking. Kijk op: www.bomenvoordetoekomst.nl.   
 • Opzet en begeleiding van de Vereniging voor Nederlandse Kerstbomenkwekers. Binnen een tweejarig praktijknetwerk.
 • Maken van stappenplan voor aanplant van bos- en haagplantsoen voor de consument
 • NAKTuinbouw: begeleiding management afdeling laboratoria bij strategische marketingplan. 
 • Kennisnetwerk directe verkoop en individuele klanten: advies boerderijwinkelverkoop.
 • Advies conceptontwikkeling boeren kaas: naar een eigen identiteit. 
 • Organisatie pompoenoogst voor consumenten, arrangementen op de biologische boerderij (www.degroenekring.nl)  en proeverij voor horeca.

  Op zoek naar ondersteuning voor uw project idee? Esther Hessel heeft met succes veel subsidievoorstellen geschreven en ingediend. Onder andere in het kader van de Sabe regeling.