Achterstraat 5 4064 EH Varik

Profiel

Nieuws

Een overzicht van recente activiteiten:    

Projectplan voor het Interreg North Sea Project SOILCOM geschreven en met 5 landen in 2019 gestart.
Inmiddels een succesvol project waarin ik de communicatie van dit internationale project co├Ârdineer en uitvoer. Het project is gericht op agrarische ondernemers, composteerders, gemeenten en provincies. Doel: ontwikkeling 
van tailormade compost voor specifieke teelten en toepassingen.  
SABE; Fruittelers samen aan de slag met duurzame teelt. Samen met Fruitmasters en Smeets begeleiding van Limburgse fruittelers bij het implementeren van een duurzame teelt. Onderwerpen zijn bodemverbetering, plantweerbaarheid.
Innovatieprojecten:  onkruidbestrijding door middel van plantaardig schuim en mogelijkheden drones om perceelskenmerken in kaart te brengen.
Bodem & Water de Kempen; ondersteund door Waterschap de Dommel begeleiden we 15 boomkwekers bij bodemverbetering en watermanagement in gebied van Waterschap de Dommel
Website ontwikkeld voor LTO Vakgroep Bomen en vaste planten


Video Landbouw Meerdere Smaken

In het kader van het project Landbouw Meerdere Smaken in Flevoland hebben we een video gemaakt over de demo's die we bij twee vruchtboomkwekers hebben aangelegd en waargenomen. Bodem

Afgelopen jaren heeft Hessel Marketing & Communicatie diverse projecten geschreven en geco├Ârdineerd die alles te maken hebben met bodemverbetering. Communicatie en inhoudelijke bodemkennis komen samen in deze projecten! Daarom is Esther Hessel sinds 2021 ook gecertificeerd in het kader van het BAS register van RVO voor de volgende onderwerpen:

  • A2. Gezonde bodem, water en teeltsystemen, 
  • E1. Ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling

Voor het aanvragen van SABE projecten en vouchers kunt u voor deze beide thema's contact opnemen met Esther Hessel. 


Hessel Marketing & Communicatie Nieuws