Achterstraat 5 4064 EH Varik

Privacyverklaring Hessel Marketing & Communicatie

Hessel Marketing & Communicatie respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Hessel Marketing & Communicatie heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Hessel Marketing & Communicatie.


Delen met derden

Hessel Marketing & Communicatie zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Denk daarbij aan websitebouwers en grafisch vormgevers. Hiervoor worden specifieke overeenkomsten afgesloten.


Persoonsgegevens

Hessel Marketing & Communicatie kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Hessel Marketing & Communicatie. En/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier 

op de website aan Hessel Marketing & Communicatie hebt verstrekt. Het kan gaan om de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.


Hessel Marketing & Communicatie verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast kan Hessel Marketing & Communicatie je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst. Denk daarbij aan deelname aan projecten, deelname aan studiegroepen, ontwikkeling van websites en foldermateriaal en deelname aan demonstratiedagen en bijeenkomsten. Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdrachten en/of deelnames aan projecten en bijeenkomsten. En over de dienstverlening van Hessel Marketing & Communicatie. En over nieuws  vanuit de diverse projecten en activiteiten van Hessel Marketing & Communicatie. Als je de betreffende nieuwsbrieven en informatie niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via het mailadres onderaan de nieuwsbrief.


Hessel Marketing & Communicatie geeft je het recht op inzage in je persoonsgegevens. Hessel Marketing & Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hessel Marketing & Communicatie zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 


Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar e.hessel@hesselmarketing.nl. Hessel Marketing & Communicatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.


Disclaimer

Hessel Marketing & Communicatie is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.Cookieverklaring